Beberi

Beberi – ekskluzīvs ciemats ar augstu dzīves kvalitāti! Ciemata Beberi unikālā ideja radusies, mēģinot apvienot pilsētas komfortu ar lauku klusumu un dabas tuvumu... vairāk

E-pasts: beberi@beberi.lv

Tālrunis: +371 29285308

Izvēlies savu dzīvokli

Par beberiem / Komunālie pakalpojumi

Komunālie pakalpojumi

 • Ūdensapgāde Beberos tiek nodrošināta no 2 artēziskiem dziļurbumiem (120m). Lai nodrošinātu pastāvīgu ūdens padevi un ūdens kvalitāti, Beberos uzbūvēta ēka ar ūdens attīrīšanas iekārtām un hidroforu. Saskaņā ar Sabiedrības veselības aģentūras ķimijas laboratorijas testēšanas rezultātiem, ūdens Beberos atbilst dzeramā ūdens kvalitātes un higiēnas prasībām.

 

 • Sadzīves kanalizācijas notekūdeņus no mājām novada uz pazemes sūkņu staciju ciemata teritorijā, ar to pārsūknē uz kanalizācijas spiedvadu. Pa spiedvadu notekūdeņi tiek novadīti uz attīrīšanas iekārtām Piņķos. Lietus un virszemes ūdens novadīšanai izbūvēta slēgta plastmasas cauruļvadu kanalizācijas sistēma zem ielas braucamās daļas. Ciematā esošie grāvji savienoti ar caurulēm un novadīti uz esošo grāvju sistēmu.

 

 • Gāzes apgāde  notiek no augstspiediena gāzes vada, samazinot spiedienu gāzes regulēšanas punktā Beberos. Ciematā gāzi izmanto apkurei, ūdens uzsildīšanai un ēdiena gatavošanai.

 

 • Elektroapgāde. U=380/220V Izbūvēti divi transformatora punkti. Dzīvojamo ēku patērētās elektroenerģijas uzskaite katram abonentam ir pie mājas (pie ielas). 

 

 • Telefona un interneta sakarus piegādā LATTELEKOM. Katrā mājā ir savs kabeļu tīkls Lexcom HOME. Vienā tīklā var pieslēgt tālruni, datoru, printeri, TV, faksa aparātu, kā arī citas telekomunikāciju iekārtas. 

 

 • Maksa par komunālajiem pakalpojumiem

 

Beberu iedzīvotāji maksā:

 • par gāzi – pēc skaitītāja rādījumiem tieši piegādātājam – Latvijas Gāze;
 • par elektrību – pēc skaitītāja rādījumiem tieši piegādātājam – Latvenergo;
 • par telefonu, internetu, TV – tieši pakalpojuma sniedzējam – Lattelekom;
 • par ūdeni un kanalizāciju – pēc skaitītāja rādījumiem apsaimniekošanas uzņēmumam Latio Namsaimnieks;
 • par apsaimniekošanu – fiksēts ikmēneša maksājums – apsaimniekošanas uzņēmumam Latio Namsaimnieks.