Beberi

Beberi – ekskluzīvs ciemats ar augstu dzīves kvalitāti! Ciemata Beberi unikālā ideja radusies, mēģinot apvienot pilsētas komfortu ar lauku klusumu un dabas tuvumu... vairāk

E-pasts: beberi@beberi.lv

Tālrunis: +371 29285308

Izvēlies savu dzīvokli

Par beberiem / Arhitektūra

Arhitektūra

  • Beberi ir daudzfunkcionāls ciemats, kurš ir veidots pēc modernās pilsētbūvniecības (new urbanism) galvenajiem principiem. Ciemata arhitektūrā apvienojas vairākie stili – piemēram, nacionālais romantisms un funkcionālisms. Taču veidojot cimatu, arhitekti respektēja vietējās mentalitātes īpatnības un Latvijas mazpilsētu reģionālās arhitektūras tradīcijas un izjūtas attieksmē pret māju, būvniecības materiālu izvēles kritērijiem un tās vizuālo tēlu.

 

  • Beberu arhitektūrai ir raksturīgas rindu apbūves apvienojuma princips ar jau aprobētiem daudzstāvu apbūves sekciju tipa mājokļu (blokēku) plānojumu. Rezultātā šī namu būvniecība ar savu savdabīgo raksturu iekļaujas pilsētas apbūves dzīvojamā vidē un vienlaikus garantē mājokļu īpašniekiem autonomu dzīves vidi. Apbūves rindu moduļsekcijas bloķējas vienādā augstumā un ir iespējams šos blokus mainīt vietām.

 

  • Pilsētas māju rindu apbūvē (Arhitekta Jura Gertmaņa birojs),  izmantoti 6 ēku tipi, kuru izvietojums tiek variēts. Apbūves gala sekcijā pieslēgti komercobjekti. Katrā rindā izveidota caurbrauktuve, transportaiekļūšanai iekšpagalmā. Katram mājoklim ir atsevišķa ieeja no ielas.

 

  • Savrupmājas projektētas (Normunda Pavāra birojs Būvdizains) kā mūsdienu prasībām atbilstošs, komfortabls mājoklis. Ir pārdomāta tā funkcionālitāte, ekonomiskie apjomi, ārējā atbilstība vietējam tradicionālajam arhitektūras stilam, telpu plānojuma racionālitāte, skaits un lielums.

 

  • Galvenais, kas Beberus atšķir no citiem ciematiem, ir videunkopējais veidols, kuru rada atsevišķie mājokļi. Te ir meklēts saderīgs kompromiss starp savrupmāju, pilsētas jeb rindu māju un dzīvokli nelielā daudzdzīvokļu mājā. Beberos katram mājoklim sava individualitāte, ko tai piešķir ēku fasādes detaļas, krāsojums un arhitektūras stila dažādas variācijas.