Beberi

Beberi – ekskluzīvs ciemats ar augstu dzīves kvalitāti! Ciemata Beberi unikālā ideja radusies, mēģinot apvienot pilsētas komfortu ar lauku klusumu un dabas tuvumu... vairāk

E-pasts: beberi@beberi.lv

Tālrunis: +371 29285308

Izvēlies savu dzīvokli

Par beberiem / Apsaimniekošana

Apsaimniekošana

Beberos apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzņēmums  SIA "Latio Namsaimnieks". Par katru pakalpojumu noteiktās likmes Beberos nepārsniedz vidējās cenas uz līdzīga veida pakalpojumiem, bet tiek ņemta vērā to specifika un augstas kvalitātes prasības.

- koplietošanas īpašuma daļas, dīķi, novadgrāvju, parka, zālāju un zaļo apstādījumu kopšana;

- ielu kopšana, tīrīšana;

- lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu un iekārtu apkalpošana;

- koplietošanas īpašuma apsardze;

- ielu un teritorijas apgaismojums;

- ūdens piegāde (aukstais ūdens) un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana līdz/no noslēgventiļiem mājas īpašumā;

- atkritumu izvešana       

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Latio Namsaimnieks", Reģ. Nr. LR UR 000326157  PVN reģ.Nr. 40003261579 Juridiskā adrese Rīga, Elizabetes iela 20.

Birojs- Elizabtes iela 20, Rīga LV 1050, Latvija, tel.: 22325550 Pārvaldnieks - Dzintars Osis

SIA Latio Namsaimnieks piedāvā apsaimniekošanas pakalpojumus arī citiem ciematiem un jaunajiem projektiem Lūdzu zvanīt – tel. 67032377, 67032344, 7032300